Wellcome to OHAO!!!

Chúng tôi có 14 loại sốt từ hai gốc cơ bản là Dầu dấm và Mayonaise, mỗi loại đều có những hương vị rất đặc trưng được đội ngũ đầu bếp chúng tôi nghiên cứu, thử nghiệm và thất bại rất nhiều lần, để ra được thành phẩm cuối cùng. Wellcome to OHAO!!!