wrap-bo-uc

Wrap Bò Úc

- Vỏ bánh Torilla
- Nhân Bò Úc  và 8 loại Rau (tùy chọn); 8 loại Sốt (tùy chọn)
- Tùy chọn Topping theo sở thích
Giá: 55,000 VND
img Thành tiền: Giá: 55,000 VND