wrap-ca

Wrap Cá

- Vỏ bánh Torilla
- Nhân và 8 loại Rau (tùy chọn); 8 loại Sốt (tùy chọn)
- Tùy chọn Topping theo sở thích.
Giá: 47,000 VND
img Thành tiền: Giá: 47,000 VND