wrap-ga-nuong

Wrap Gà Nướng

- Vỏ bánh Torilla 
- Nhân Gà Nướng và 8 loại Rau (tùy chọn); 8 loại Sốt (tùy chọn)
Tùy chọn Topping theo sở thích
Giá: 52,000 VND
img Thành tiền: Giá: 52,000 VND