wrap-rau-qua-gia-vi

Wrap Rau Quả Gia Vị

- Vỏ bánh Torilla 
- 70 gram Rau Quả (khoai lang/ đậu bắp/ bí đỏ) và 8 loại Rau (tùy chọn); 8 loại Sốt (tùy chọn)
Tùy chọn Topping theo sở thích
Giá: 42,000 VND
img Thành tiền: Giá: 42,000 VND