wrap-tom

Wrap Tôm

 - Vỏ bánh Torilla 
- Nhân Tôm và 8 loại Rau (tùy chọn); 8 loại Sốt (tùy chọn)
Tùy chọn Topping theo sở thích
Giá: 49,000 VND
img Thành tiền: Giá: 49,000 VND