wrap-tom-nuong-xien-que

Wrap Tôm Nướng Xiên Que

- Vỏ bánh Torilla 
- Nhân Tôm Nướng Xiên Que  và 8 loại Rau (tùy chọn); 8 loại Sốt (tùy chọn)
Tùy chọn Topping theo sở thích
Giá: 53,000 VND
img Thành tiền: Giá: 53,000 VND